Lirene Dezynfekujący Płyn Antywirusowy Do Rąk 100 Ml

9,76

Opis

Lirene Dezynfekujący Płyn Antywirusowy Do Rąk 100 Ml

Kosmetyk wegański Obszar stosowania: dłonie Działanie: wirusobójcze, bakteriobójcze, grzybobójcze Płyn zawiera 70% alkoholu. Pozwala na higieniczną dezynfekcję rąk zabijając 99,9% wirusów i bakterii. Skład odpowiedni dla wegan i wegetarian. Sposób użycia: Nanieś na czystą i suchą skórę odpowiednią ilość płynu, potrzebną do zwilżenia całych dłoni (ok. 3-8 ml). Wcieraj produkt 2 razy przez 30 sekund. Nie spłukuj. Pojemność: 100ml Produkt polski Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.Chronić przed dziećmi. Pierwsza pomoc i skutki uboczne: w przypadku długotrwałego kontaktu możliwe zaczerwienienie, wysuszenie lub pękanie skóry, łzawienie, podrażnienie, pieczenie oczu. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem. W kontakcie ze skórą: nie dotyczy – produkt przeznaczony do kontaktu ze skórą. W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Po narażeniu dróg oddechowych: w przypadku objawów zapewnić dostęp do świeżego powietrza, ciepło i spokój. Przechowywanie: przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Usuwanie odpadów: nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi. Zużyte opakowania dokładnie opróżnić i przekazać do recyklingu. Substancja czynna: etanol 70g/100g Nr pozwolenia: 0906/TP/2020 Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena ErisArmii Krajowej 12,PL 05-500 Piasecznowww.Lirene.com,Infolinia: 801-121-111

Lirene: Artykuły do dezynfekcji

koenzym q10 jaki wybrać, chlorofil duolife, aerozol do gardla, stress management, nutridrinki, poparzona skóra, ząbkowanie u niemowląt objawy, ciloxan, siemie lniane na kaszel, najlepszy suplement na włosy, jak zajsc w ciąże skutecznie, lek na grzybicę bez recepty, za wysoki potas objawy, badanie prenatalne jak wygląda, dawniej powód przyczyna, cholesterol prawidłowy

yyyyy