Amara Skin Pro Care Płyn Do Dezynfekcji Rąk 30 ml

5,90

Opis

Amara Skin Pro Care Płyn Do Dezynfekcji Rąk 30 ml

WSKAZANIAHigieniczna dezynfekcja rąk.ZASTOSOWANIEProdukt przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk, do powszechnego stosowania.PRZECIWWSKAZANIAUczelnie na jakikolwiek składnik preparatu.OSTRZEŻENIAPrzed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed dziećmi.Przechowywać z dala od źródeł ciepła / iskrzenia / otwartego ognia / gorących powierzchni i innych źródeł zapłonu. Nie palić.Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANEBezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania:Działa drażniąco na oczy i układ oddechowy.SKŁADetanol 70 g/ 100 g, pozostałe składniki: propan-2-ol, woda oczyszczona, gliceryna, pantenol, substancja zapachowa.SPOSÓB UŻYCIANa skórę dłoni nanieść odpowiednią ilość produktu niezbędną do zwilżenia obu dłoni i rozprowadzić go dokładnie po całej powierzchni: wnętrze, wierzch dłoni, przestrzenie między palcami i kciuki. Pozostawić do wyschnięcia, nie spłukiwać.

Amara: Artykuły do dezynfekcji

bebilon opinie, szampon do zniszczonych włosów, co zrobić na zatkany nos, glista ludzka cykl, kuzajki, eveline glycol, choroba fenyloketonuria, fucibet lipid, rysperydon, effaclar k +, zapachy odstraszające komary, domowe sposoby na uczulenie skórne, co to jest kombucha

yyyyy