Contix ZRD 20 mg 14 tabletek

5,18

Opis

Contix ZRD 20 mg 14 tabletek

Contix ZRD to lek w postaci tabletek dojelitowych, zawierających substancję czynną pantoprazol. Przeznaczony jest do krótkotrwałego leczenia objawów choroby refleksowej żołądka u osób dorosłych, w tym bolesnego pieczenia w klatce piersiowej sięgającego aż do gardła (zgaga) i kwaśnego smaku w ustach (kwaśne odbijanie). Działanie leku polega na blokowaniu enzymu odpowiedzialnego za wytwarzanie kwasu żołądkowego, co prowadzi do zmniejszenia jego ilości w żołądku. Contix ZRD pomaga usuwać dolegliwości związane z chorobą refluksową już po pierwszym dniu stosowania, nie jest jednak lekiem przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów refluksu, który polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku, co może skutkować pojawienie, się stanu zapalnego przełyku i bólem. Ustąpienie objawów refluksu obserwuje się zwykle po 2-3 dniach stosowania leku.Zaleca się, aby poza stosowaniem leku wprowadzić zmiany w diecie i stylu życia w celu łagodzenia zgagi oraz objawów uzależnionych od kwasu solnego w żołądku:unikanie obfitych posiłków oraz jedzenia w pośpiechu,ograniczenie lub wyeliminowanie palenia papierosów,zmniejszenie spożycia alkoholu i kofeiny,w przypadku nadwagi dążenie do zmniejszenia masy ciała,spożywanie posiłków maksymalnie do 3 godzin przed położeniem się do snu oraz spanie z uniesioną głową,ograniczenie spożywania pokarmów zwykle wywołujących zgagę, jak: czekolada, mięta pieprzowa, mięta zielona, pokarmy tłuste i smażone, kwaśne, ostre, owoce cytrusowe i soki owocowe, pomidory.WskazaniaKrótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej żołądka, w tym zgagi i kwaśnego odbijania.Skład1 tabletka dojelitowa zawiera:substancję czynną: pantoprazol 20mg (w postaci patorpazolu sodowego półtorawodnego),susbtancje pomocnicze: rdzeń (skrobia kukurydziana żelowana, sodu stearylofumaran, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon, mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, sodu wodorowęglan) oraz otoczka (alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek, makrogol 3350, talk, kopolimer kwasu metakrylowego typu C, trietylu cytrynian, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan, żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172).DziałanieZmniejszenie ilości kwasu żołądkowego.DawkowanieDorośli: 1 tabletka na dobę o tej samej porze dnia, przed posiłkiem, popijając obficie wodą.Tabletki połknąć w całości bez rozgryzania.Lek należy przyjmować przynajmniej przez 2–3 kolejne dni, a jego stosowanie zakończyć po całkowitym ustąpieniu objawów. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną, zaplanowaną dawkę kolejnego dnia o zwykłej porze. Możliwe jest złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po jednym dniu stosowania leku Contix ZRD, lecz należy pamiętać, że lek ten nie jest przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów. W przypadku, gdy w ciągu 2 tygodni nie pojawia się poprawa lub gdy pacjent czuje się gorzej, należy skonsultować się z lekarzem. Leku Contix ZRD nie należy stosować dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji z lekarzem.PrzeciwwskazaniaUczulenie na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku.Stosowanie inhibitorów proteazy wirusa HIV, w tym atazanawir i nelfinawir.Ciąża i okres karmienia piersią.PrzechowywanieLek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu.Działania niepożądaneContix ZRD jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Ciężkie reakcje uczuleniowe występujące rzadko (nie częściej niż u 1 na 1000 osób):reakcje nadwrażliwości (anafilaktyczne),wstrząs anafilaktyczny,obrzęk naczynioruchowy.Ciężkie reakcje skórne o nieznanej częstości (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):wysypka z obrzękiem, pęcherzami lub łuszczeniem się skóry,płatowe łuszczenie się skóry,krwawienie z okolic oczu, nosa, ust lub narządów płciowych,szybkie pogarszanie się stanu ogólnego,wysypka po ekspozycji na słońce.Inne ciężkie reakcje (częstość nieznana):zażółcenie skóry i białkówek oczu wywołane ciężkim uszkodzeniem wątroby,problemy z nerkami przejawiające się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części pleców z towarzyszącą gorączką.W przypadku wystąpienia ciężkich działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.Często (nie częściej niż 1 na 10 osób):łagodne polipy żołądka.Niezbyt często (nie częściej niż 1 na 100 osób):ból i zawroty głowy,biegunka, nudności, wymioty, wzdęcia i wzdęcia z oddawaniem gazów, zaparcia, suchość w jamie ustnej, ból i dyskomfort w obrębie brzucha,wysypka skórna lub pokrzywka, swędzenie skóry,osłabienie, wyczerpanie lub złe samopoczucie; zaburzenia snu,zwiększona aktywność enzymów wątrobowych w badaniu krwi,złamanie kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa.Rzadko (nie częściej niż 1 na 1000 osób):zaburzenia lub całkowity brak odczuwania smaku,zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie,bóle stawów; bóle mięśni,zmiany masy ciała,podwyższona temperatura ciała,obrzęk kończyn,depresja,zwiększone stężenie bilirubiny i lipidów we krwi (stwierdzone w badaniach krwi),powiększenie piersi u mężczyzn,wysoka gorączka i nagłe zmniejszenie ilości krążących granulocytów białych krwinek (stwierdzane w badaniach krwi).Bardzo rzadko (nie częściej niż 1 na 10000 osób):zaburzenia orientacji,zmniejszenie liczby płytek krwi, co może skutkować zwiększoną tendencje do krwawień i tworzenia się wybroczyn na skórze („siniaków”),zmniejszenie liczby białych krwinek, co może sprzyjać częstszym zakażeniom,współistniejące, nieprawidłowe zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek, jak również płytek krwi (stwierdzane w badaniach).Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):omamy i splatanie (szczególnie u pacjentów, u których występowały takie objawy),zmniejszenie stężenia sodu we krwi,zmniejszenie stężenia magnezu we krwi,wysypka mogąca przebiegać z bólem stawów,zapalenie jelita grubego powodujące uporczywą wodnistą biegunkę.InterakcjeNależy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio przez pacjenta, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.Lek Contix ZRD może wpływać hamująco na skuteczność działania innych leków, zwłaszcza leków zawierających jedną z następujących substancji czynnych:inhibitory proteazy wirusa HIV, takie jak atazanawir, nelfinawir (stosowane w leczeniu zakażenia HIV),ketokonazol (stosowany w zakażeniach grzybiczych),warfaryna i fenprokumon (wpływają na gęstość krwi i zapobiegają zakrzepom),metotreksat (stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycy i chorób nowotworowych).Leku Contix ZRD nie należy przyjmować równocześnie z innymi lekami zmniejszającymi ilość kwasu produkowanego w żoładku, w tym omeprazolem, lanzoprazolem lub rabeprazilem oraz ranitydyną i famotydyną.W razie konieczności lek można przyjmować równocześnie ze środkami zobojętniającymi, w tym magaldratem, kwasem alginowym, sodu wodorowęglanem, glinu wodorotlenkiem, magnezu węglanem oraz ich połączeniami.Ostrzeżenia i środki ostrożnościLeku Contix ZRD nie należy stosować dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji z lekarzem.W przypadku gdy objawy choroby refluksowej (zgaga, kwaśne odbijanie) trwają powyżej 2 tygodni, należy skonsultować z lekarzem koniecznośc długotrwałego przyjmowania leku.Leku Contix ZRD nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania tego leku w tej grupie wiekowej.Pantoprazol może zwiększać stężenie metotreksatu we krwi.W przypadku stosowania metotreksatu lekarz może czasowo przerwać stosowanie leku Contix ZRD.Stosowanie leku Contix ZRD należy skonsultować z lekarzem w przypadku pacjentów:leczonych z powodu zgagi lub niestrawności nieprzerwanie przez 4 lub więcej tygodni,powyżej 55 lat, stosujących codziennie leki na niestrawność wydawane bez recepty,powyżej 55 lat, którzy zauważyli jakiekolwiek nowe niepokojące objawy lub zmianę charakteru dotychczasowych objawów choroby refluksowej,po przebyciu choroby wrzodowej żołądka lub po operacji żołądka,u których występują problemy z wątrobą lub żółtaczka,pozostających pod stałą opieką lekarza z powodu innych ciężkich dolegliwości lub chorób,przed badaniem endoskopowym lub testem ureazowym,u których wystąpiła w przeszłości reakcja skórna po zażyciu leku podobnego do leku Contix ZRD.Należy zwrócić się do lekarza o szczegółowe zalecenia w przypadku, gdy:pacjent planuje przeprowadzenie specyficznych badań krwi (stężenie chromograniny A),pacjent stosuje inhibitory proteazy wirusa HIV, takie jak atazanawir lub nelfinawir jednocześnie z pantoprazolem.Długotrwałe stosowanie leku Contix ZRD może powodować:ograniczone wchłanianie witaminy B12 i niedobór witaminy B12 w przypadku małego stężenia witaminy B12 w organizmie,złamanie kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa, zwłaszcza w przypadku gdy pacjent choruje już na osteoporozę lub przyjmuje kortykosteroidy,zmniejszenie stężenia magnezu we krwi objawiające się zmęczeniem, mimowolnymi skurczami mięśni, dezorientacją, drgawkami, zawrotami głowy, przyspieszonym biciem serca).Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia następujących objawów przed lub po zastosowaniu leku, gdyż mogą świadczyć o innych poważniejszych chorobach:niezamierzona utrata masy ciała (nie związana z dietą lub ćwiczeniami),wymioty szczególnie nawracające, w tym wymioty krwawe, które mogą wyglądać jak ciemne fusy po kawie,krew w kale, czarny lub smolisty kał,problemy z połykaniem lub ból w trakcie przełykania,bladość i osłabienie (niedokrwistość),ból w klatce piersiowej,ból brzucha,ciężkie i/lub uporczywe biegunki.Należy poinformować lekarza o wystąpieniu następujących objawów, które mogą nieść konieczność przerwania stosowania leku Contix ZRD:wysypki skórnej, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych,ból stawów.Przed wykonanym badaniem krwi, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Contix ZRD.Lek nie jest przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów choroby refluksowej i nie należy stosować go zapobiegawczo.Jeżeli pacjent od pewnego czasu cierpi z powodu nawracającej zgagi lub objawów niestrawności, powinien pozostawać pod regularną kontrolą lekarza.Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.W przypadku, gdy u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn.Podmiot odpowiedzialnyPrzedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.ul. Ostrzykowizna 14A05-170 ZakroczymPrzed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

LEK-AM: Układ pokarmowy

iwostin antyperspirant, regeneracja wątroby zioła, nuxe merveillance, aqi, korki do uszu, tarczyca bajkalska tabletki, lecytyna forte, czy jęczmień jest zaraźliwy, cukrzyca rodzaje, trudnosci z oddychaniem, krwawienia w okresie menopauzy, betaloc lek, tutti frutti peeling cukrowy, krem vichy idealia, whey, furazydyna, tętno 110, beurer bm 26, zastrzał na palcu

yyyyy