Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi. Podręcznik do religii dla klas VIII szkoły podstawowej

11,05

Opis

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi. Podręcznik do religii dla klas VIII szkoły podstawowej

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY UFAJĄ JEZUSOWI. PODRĘCZNIK DO RELIGII DLA KLAS VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJPODRĘCZNIK nr AZ-32-01/13-KI-4/14 do nauki religii rzymskokatolickiej dla klasy II gimnazjum zgodny z programem nauczania nr AZ-3-01/13 z dnia 9 IV 2013 r.Ukazuje młodemu człowiekowi korzyści płynące z życia wartościami chrześcijańskimi. Pogłębia i poszerza o nowe wymiary tematykę podjętą w klasie I gimnazjum.Obejmuje 61 jednostek tematycznych uporządkowanych w siedmiu rozdziałach:Rozdział I. Przyjęcie Jezusa1. W którą stronę? Maryjo Gwiazdo Nowej Ewangelizacji – prowadź!2. Jak zmienić swoje życie?3. Jak zapracować na niebo?4. Błogosławieni, którzy zaufali miłości Jezusa.Rozdział II. Miłość5. To moje życie – sam o sobie decyduję.6. Udane relacje z innymi – szczęśliwe życie.7. Odwieczny konflikt międzypokoleniowy.8. Za kogo przebiera się Jezus? Inni ludzie, których spotykam.9. Nierozumiana i odkrywana miłość – aborcja, a adopcja duchowa.10. Niepotrzebna i przygarnięta miłość.11. Miłość, która daje siłę i leczy. Dar i pomoc w przeżywaniu cierpienia.Rozdział III. Syn Boży12. Kim jest człowiek wierzący?13. Jaki kolor miały oczy Jezusa? Chrześcijańskie świadectwa historyczności Jezusa.14. Mówił o Nim świat. Pozachrześcijańskie świadectwa o Jezusie Chrystusie.15. Cztery odsłony tej samej Prawdy. Orędzie czterech Ewangelii.16. Cuda Jezusa wyrazem zbawczej miłości.17. Życie Jezusa odczytane na osi i w spirali czasu. Rok liturgiczny.18. Czekanie na Boga, który przychodzi.19. Spotkanie z Jezusem Chrystusem, który umarł i zmartwychwstał.20. Ten, który zmartwychwstał wstąpił do nieba aby dalej być obecnym.21. Przyjdzie, aby nas osądzić.22. Obowiązek, ale i przywilej. Udział we Mszy Świętej.23. „Oto wielka tajemnica wiary”. Modlitwa Eucharystyczna.24. Na ile mogę zbliżyć się do Boga? Sakrament Eucharystii.25. Z Jezusem i do Jezusa. Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.Rozdział IV. Parafia, wspólnota, ruch26. Moja parafia i jej historia.27. Moja diecezja.28. Gdy potrzebuję innych to… Ruchy i wspólnoty w Kościele.29. Jak ubiera się święty?30. Czy ksiądz jest ważniejszy od ministranta? Apostolstwo świeckich.31. Jak spotkać żywego Jezusa? Obecność Chrystusa w liturgii.32. Komu potrzebne jest chodzenie do kościoła?33. Gromadzić się, by rozważać Słowo Pana.34. Jakość wspólnoty a jakość mojej modlitwy. Pismo Święte w życiu chrześcijanina.35. Po co jest piękno? Sztuka sakralna.Rozdział V. Europa36. Chrześcijaństwo a świat antyczny.37. Chrystianizacja Europy.38. Święty Benedykt i benedyktyni.39. Rozłam w Kościele. Schizma wschodnia.40. Reforma gregoriańska.41. Jak powstawały uniwersytety?42. Spór o ewangeliczne ubóstwo.43. Inkwizycja – prawda, pamięć i przebaczenie w Kościele.44. Reformacja i reforma katolicka. Sobór trydencki.45. Oświecenie i rewolucja francuska.Rozdział VI. Mój rozwój46. Pokora i pycha w moim rozwoju.47. Modlitwa Pańska jako program drogi chrześcijanina.48. Być człowiekiem modlitwy. Przykłady osób żyjących modlitwą49. Dążenie do niezależności. Wychowanie i samowychowanie.50. Świat dziecka i nastolatka. Dojrzałe relacje z Bogiem i ludźmi.51. Za każdym razem widzę siebie inaczej. Przyjmowanie opinii innych o sobie.52. Kto jest za tym, że nie ma słońca? Normy moralne53. Dlaczego mądry, a nie inteligentny i bogaty? Mądrość Salomona.54. Moje obowiązki, które mnie rozwijają.55. Moje zainteresowania – co lubię, kim chcę zostać.Rozdział VII. Wydarzenia zbawcze56. Wszystkich Świętych – zwyczajni niezwyczajni.57. „Moc truchleje”. Przesłanie Bożego Narodzenia58. Trzech Króli – gdzie jest Mesjasz?59. „Któryś za nas cierpiał” – przesłanie Wielkiego Postu.60. Wielkanoc – pusty grób.61. Nowa ewangelizacja w mojej parafii. Zesłanie Ducha Świętego.

: Podręczniki szkolne

masturbacja wady i zalety, pygeum, amantadyna na koronawirusa, kubki ze słomką, ananas odchudzanie, prawa półkula mózgu odpowiada za, zakażenie oka, otepienie starcze, liv52, etopiryna cena, apteka ostropa, camilla dla dzieci, imuran ulotka, otwarte rany na nogach leczenie, niski poziom zelaza, tabletki na łysienie, zielona energia opinie

yyyyy